KBTG ตั้งบริษัท Kubix รุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

HoonSmart.com>> “กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป” รุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตั้งบริษัท คิวบิกซ์ (Kubix) ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในตลาดแรกผ่านบล็อกเชน ชูลงทุนรูปแบบใหม่ที่มีรูปแบบผลตอบแทนที่หลากหลาย สอดคล้องยุทธศาสตร์ธนาคารกสิกรไทยมุ่งเน้นบริการช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงและบริหารจัดการความมั่งคั่ง ด้าน Kubix ตั้งเป้าผู้นำด้านการพัฒนาการลงทุนและให้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย

เรืองโรจน์ พูนผล

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดทุนมีทางเลือกใหม่ในการระดมทุนหรือลงทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล(Digital Asset) ซึ่งการระดมทุนจะดำเนินการโดยการแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบโทเคนดิจิทัล แล้วระดมทุนผ่านการทำ Initial Coin Offering หรือ ICO โดยมี ICO Portal เป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้แก่นักลงทุนในตลาดแรก

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา KBTG ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสร้าง Thai Digital Asset Ecosystem ขึ้น โดยร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรด้วยเทคโนโลยีประมวลผลและจัดเก็บแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology) โดยมีเป้าหมายให้เกิดการระดมทุนโทเคนดิจิทัลเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบดิจิทัลของภาครัฐ

ล่าสุด KBTG ได้จัดตั้งบริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix Digital Asset Co., Ltd.) หรือ Kubix ขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท โดยธนาคารกสิกรไทยถึอหุ้นในสัดส่วน 100% ผ่านบริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัดที่เป็นบริษัทในเครือ KBTG เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อนักลงทุนในตลาดแรก (ICO Portal) รวมทั้งคัดกรองผู้จะเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประเมินแผนธุรกิจ ประเมินการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ช่วยพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนก่อนยื่น ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ตลาดโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงมีความปลอดภัยสูง และมีความยืดหยุ่นมากกว่าตลาดเพื่อการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งทำให้การลงทุนในโทเคนดิจิทัลผ่าน ICO Portal มีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นที่นอกเหนือจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน โดยการดำเนินธุรกิจนี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับผู้ที่สนใจจะระดมทุนหรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.kubix.co