ตลท.ดับร้อน ZMICO, ZMICO-W4 ห้ามเน็ตเซ็ทเทิลเม้นท์-แคช บาลานซ์

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับมาตรการดับร้อนระดับ 3 หุ้น ZMICO วอร์แรนต์ ZMICO-W4 ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance มีผล 19 มี.ค.-8 เม.ย.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3 ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หุ้นของบริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล (ZMICO) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล ครั้งที่ 4 (ZMICO-W4) ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.2564-8 เม.ย.2564