NPPG ประชุมบอร์ด 1 ส.ค.นี้ -ก่อนจับมือแหลมเจริญ-PACE แถลงข่าว

ประชุมบอร์ด NPPG 1 ส.ค. นี้ พิจารณาเรื่องสำคัญ ก่อนแถลงความร่วมมือ PACE-แหลมเจริญ

รายงานข่าวจากวงการตลาดทุน เปิดเผยว่า บริษัท เอ็นพีพีจี ( NPPG ) จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 1 ส.ค.นี้ เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ จากนั้นวันที่ 2 ส.ค. มีการแถลงข่าวความร่วมมือกับบริษัท แหลมเจริญ และบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ ( PACE )

แหล่งข่าวกล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง NPPG , PACE และ แหลมเจริญนั้น อยู่ในรูปของความร่วมมือในการนำแบรนด์ แหลมเจริญ ซึ่งเป็นร้านอาหารดังในประเทศไทย และแบรนด์อาหาร-เครื่องดื่ม DEAN-DELUGA ซึ่งเป็นแบรนด์ของ PACE ทั้ง 2 แบรนด์นี้จะขยายไปประเทศจีน รวมทั้งความร่วมมือแบรนด์ดัง ๆ อีกหลายแบรนด์ที่จะนำไปจีน

ทั้งนี้ วันที่ 2 ส.ค.นี้ NPPG ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก , ร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดส์ และ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PACE จะแถลงข่าวร่วมกันในหัวข้อ ” Next NPPG Transfomation ” สู่การขยายอาณาจักรธุรกิจอาหารแดนมังกร”