ครม.เห็นชอบรถไฟทางคู่ “เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ”

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่เส้นเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 326 กม. มูลค่า 8.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มประมูลในปีนี้ และเริ่มก่อสร้างในปี 2562 กำหนดแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในปี 2565

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ประกอบด้วย สถานี 26 แห่ง และอุโมงค์รถไฟ 4 แห่ง เริ่มต้นจาก จ.แพร่, ลำปาง, พะเยา, เชียงราย จนถึงเชียงของ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย และสัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวว่า วันนี้ (31 ก.ค.) ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ วงเงินรวม 8.53 หมื่นล้านบาท พร้อมทั้งเร่งรัดให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เวนคืนและก่อสร้างไปพร้อมกัน เพื่อให้เปิดบริการเร็วขึ้น 2 ปี หรือภายในปี 2566 จากเดิมที่กำหนดเปิดให้บริการในปี 2568 โดยคาดว่าร.ฟ.ท.จะเร่งเปิดประมูลโครงการดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้

สำหรับโครงการรถไฟทางคู่เฟสสองที่เหลืออีก 8 เส้นนั้น ขณะที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ร.ฟ.ท.และเสนอมากระทรวงคมนาคมแล้ว ซึ่งจะเสนอไปที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดสศช.) พิจารณาต่อไป หากได้รับอนุมัติจะสามารถเสนอ ครม.ได้ภายในปีนี้

นายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ร.ฟ.ท. กล่าวว่า หลังจากครม.มีมติเห็นชอบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของแล้ว ร.ฟ.ท.จะต้องนำร่างทีโออาร์เปิดประมูลเสนอให้คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซูเปอร์บอร์ด) ที่มีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธาน ให้พิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสต่อไป ส่วนการเวนคืนจะต้องมีการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ และประเมินราคาที่ดินด้วย