เชฟรอนฯหนุน PTTEP พัฒนาแหล่งเอราวัณ

HoonSmart.com>>เชฟรอนฯเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณตามแผนเม.ย. 65  ร่วมมือปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ฯพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกชายฝั่ง เปิดทางพนักงานไปทำงานด้วยตั้งแต่กลางปีนี้ 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต  บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเทคโนโลยีสารสนเทศ กับบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ (PTTEP ED) สนับสนุนการดำเนินงานของ PTTEP ED ในการเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนอกชายฝั่ง สำหรับการเป็นผู้ดำเนินงานแหล่งเอราวัณในเดือนเม.ย.2565

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ เชฟรอนประเทศไทยจะสนับสนุนการดำเนินงานของ PTTEP ED ในการเตรียมความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกชายฝั่ง  รวมถึงการออกแบบและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การสื่อสารและการจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ อันเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของปฏิบัติงานนอกชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง โดย PTTEP ED ได้เข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณ เพื่อเริ่มสำรวจและวางแผนด้านเทคโนโลยีสนเทศในกลางเดือนมี.ค.นี้

เชฟรอนจะยังคงทำงานร่วมกับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท. สผ. (PTTEP) และ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งมอบแหล่งเอราวัณในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนี้ ซึ่งมีความคืบหน้าในกิจกรรมสำคัญต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ  เชฟรอนอนุญาตให้พนักงานบางส่วนสามารถไปทำงานกับ ปตท. สผ. ได้ตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในช่วงเตรียมการ ก่อนสิ้นสุดอายุสัมปทานของแหล่งเอราวัณ อีกด้วย

ถึงแม้ว่าการส่งผ่านแหล่งเอราวัณจะมีความท้าทายด้วยรายละเอียดต่างๆ ที่ซับซ้อน อย่างไรก็ดี เชฟรอนยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบแหล่งเอราวัณให้สำเร็จลุล่วงด้วยความปลอดภัยในเดือนเม.ย.2565 ควบคู่ไปกับการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการจัดหาพลังงานอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ และยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศต่อไปในอนาคต