SUPER ลุยโรงไฟฟ้าขยะนครศรีธรรมราช 20 MW คาดรายได้ 500-600 ลบ./ปี

HoonSmart.com>> ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยีฯ จับมือเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน กำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.จำนวน 16 เมกะวัตต์ ฟาก “จอมทรัพย์ โลจายะ” CEO ชี้หนุนผลประกอบการบริษัทฯ เติบโตแข็งแกร่ง สามารถผลิตและสร้างรายได้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง คาดมีรายได้จากโครงการราว 500 – 600 ล้านบาทต่อปี

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2564 บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SUPER ได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยจะดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงจากขยะชุมชน ขนาดกำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 16 เมกะวัตต์ และมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 3.66 บาท สัญญา 20 ปี

โครงการดังกล่าวจะช่วยผลักดันรายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการผลิตและสร้างรายได้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทจะได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและกำหนดแผนงานการก่อสร้างที่ชัดเจนต่อไป

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะ จังหวัดนครศรีฯ เป็นโครงการที่ติดตั้งระบบเผากำจัดขยะและผลิตไฟฟ้า จากขยะสด 350 ตัน/วัน และขยะเก่าในบ่อขยะจำนวน 650 ตัน มาเผากำจัดและผลิตไฟฟ้าขาย ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 3.66 บาท สัญญา 20 ปี รวมทั้งได้รับค่ากำจัดขยะจากเทศบาลจังหวัดนครฯ อีก 350 บาทต่อตัน ซึ่งหลังจากลงนามใน MOU นี้แล้วจะได้มีการวางแผนงานและดำเนินการในเรื่องใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าเมื่อดำเนินการผลิตบริษัทจะมีรายได้จากโครงการกว่า 500 – 600 ล้านบาทต่อปี ผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า 7 – 8 %

SUPER จะลงทุนทั้งระบบโรงไฟฟ้าและระบบคัดแยกขยะเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิง ส่วนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะเป็นผู้จัดส่งขยะจำนวน 1,000 ตัน แบ่งเป็นขยะใหม่ 350 ตัน /วัน และขยะเก่าอีก 650 ตัน/วัน จากบ่อขยะของเทศบาลมานำส่งหน้าโรงไฟฟ้า

“โครงการโรงไฟฟ้าขยะ จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นโครงการแห่งที่ 2 ที่ได้มีการลงนามสัญญาลักษณะโครงการร่วมทุนเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากก่อนหน้าที่ลงนามโครงการโรงฟ้าจากขยะ จ.นนทบุรี ผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯนอกเหนือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทมี และยังส่งผลต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคตตามกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น”นายจอมทรัพย์ กล่าว

ปัจจุบัน SUPER มีโรงไฟฟ้าขยะที่ดำเนินการแล้ว 2 แห่ง และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ 4 แห่ง รวม 6 แห่ง ปริมาณไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟรวม 64 เมกะวัตต์ โดยเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะของบริษัทย่อยของ SUPER จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(COD) ให้กับให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2 โครงการ ปริมาณการซื้อขายไฟตามสัญญารวม 18.0 เมกกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะทยอย COD ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ( 2564 -2566 ) อีกด้วย