RCL ซื้อเรือขนาด 2800 TEU มูลค่ากว่า 496 ลบ.

HoonSmart.com>> “อาร์ ซี แอล์” เผยบริษัทย่อยซื้อเรือ M.V.Irenes Reliance ขนาด 2800 TEU มูลค่ากว่า 496 ล้านบาท

บริษัท อาร์ ซี แอล์ (RCL) แจ้งว่า บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีทีอี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวนและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์ซื้อเรือจำนวน 1 ลำ คือ M.V.Irenes Reliance อายุงาน 16 ปี ขนาด 2800 TEU มูลค่า 496.34 ล้านบาท