SAMART จับมือกรมส่งเสริมอุตฯ เฟ้นหา “นักธุรกิจยุคดิจิตอล” Angel Fund 2021

HoonSmart.com>> “สามารถ” ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการ Angel Fund 2021 ที่จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ด้วยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีรุ่นใหม่ให้เก่งรอบด้านสู่ “นักธุรกิจยุคดิจิตอล”ที่แข็งแกร่ง ด้วยการสนับสนุนเงินรางวัล ส่งเสริมทักษะความรู้แก่นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ และพร้อมร่วมลงทุนกับผลงานที่พร้อมในทุกๆด้าน

วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน โครงการ Angel Fund 2021 ที่จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) (กลาง) เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ เมื่อเร็วนี้

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่กลุ่มบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจครอบคลุมด้านเทคโนโลยีครบวงจร เห็นการนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆจากต่างประเทศมาใช้งาน ในขณะที่คนไทยก็มีความสามารถ เพียงแต่ยังไม่มีโอกาส ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทสามารถ จึงให้การสนับสนุนนักพัฒนาเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ของคนไทยมาโดยตลอด 17 ปี ผ่านโครงการ SAMART Innovation Awards ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นเสมือนเวทีสร้างโอกาสให้แก่เหล่านักพัฒนาด้านเทคโนโลยีของภาคเอกชนที่ยาวนานที่สุด

โครงการ Angel Fund 2021 สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มสามารถ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล ให้ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) ด้วยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีรุ่นใหม่ให้เก่งรอบด้านให้เป็น “นักธุรกิจยุคดิจิตอล” ด้วยการผลักดันให้เกิด “คนคุณภาพ” ในโลกของเทคโนโลยี ตามนโยบายด้าน CSR ของบริษัท ที่มุ่งส่งเสริม 3 ด้านเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ได้แก่ 1.การเสริมทักษะความรู้ หรือเข้าอบรมให้ความรู้แก่องค์กรต่างๆ ตามความถนัด 2.การให้ทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยด้านเทคโนโลยี และ 3.ส่งเสริมการประกวดความคิดสร้างสรรค์โดยผสานความร่วมมือเข้าร่วมกับองค์กรใดๆที่มีแนวคิดร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนโครงการ Angel Fund 2021 ที่จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ “สามารถ” ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการ Angel Fund ปี 2021 ด้วยการส่งเสริมให้เกิด “นักธุรกิจยุคดิจิตอล”ที่แข็งแกร่งรอบด้าน โดยเริ่มตั้งแต่การสนับสนุนเงินรางวัลให้กับทีมที่มีผลงานโดดเด่นและมีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม , การสร้างรากฐานด้านความรู้ให้แก่ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ ในระดับ Early Stage โดยร่วมเป็นที่ปรึกษา พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านธุรกิจและการตลาดแก่ผู้เข้ารอบโครงการ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการเชิงคุณภาพ ให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่มีความแตกต่าง และมีมูลค่า และที่สำคัญ บริษัทพร้อมร่วมลงทุน (Venture Capital) กับธุรกิจที่มีความพร้อม ในระดับ Growth Stage ทั้งด้านเทคโนโลยี แผนธุรกิจ และสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มสามารถ เพื่อสร้างโอกาสให้น้องๆได้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงได้

โครงการ Angel Fund 2021 ได้เข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบแรกเสร็จสิ้นแล้ว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่เข้มข้น ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่น่าสนใจ มีความพร้อมด้านการตลาด ที่สามารถต่อยอดจนเกิดแนวคิดธุรกิจที่ใช่ บวกกับมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ความพร้อมของทีมงาน และการนำเสนอผลงานที่ดี จนได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 50 ผลงาน และหลังจากนี้ น้องๆทั้ง 50 ผลงานจะมีการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้ม ทั้งกิจกรรม Business Camp รวมถึงกิจกรรม Hackathon ที่แต่ละทีมต้องระดมความคิด เพื่อสร้างสรรค์คิดค้นไอเดียและนวัตกรรมใหม่ภายในระยะเวลาที่จำกัดตามโจทย์ที่ได้รับ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแต่ละทีม สุดท้ายจะมีการนำเสนอโมเดลธุรกิจของแต่ละทีมต่อหน้านักลงทุน และจะรู้ว่าผลงานไหนจะได้รับรางวัลและมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจต่อไปในช่วงเดือนก.ย.นี้

“การเปิดเวทีให้น้องๆที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ได้มีเวทีสร้างโอกาสให้เป็นจริงได้ ที่สำคัญน้องๆได้รู้จักกันและกลายเป็นเครือข่ายทางธุรกิจ มีการจับมือกัน เกิดเป็นธุรกิจเทคโนโลยีหลากหลาย จึงมั่นใจได้ว่าโครงการ Angel Fund 2021 นี้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการสร้าง “โอกาส” ให้กับคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง” นายวัฒน์ชัย กล่าว