ASW ประชุมนักวิเคราะห์ นับถอยหลังเข้า SET

ASW จัดประชุมนักวิเคราะห์ ส่งสัญญาณพร้อมเข้าระดมทุน SET

กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ (ที่ 12 จากซ้าย)) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหารบริษัท แอสเซทไวส์  (ASW) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูง และแนวราบ พร้อมด้วย ศิริพร เหล่ารัตนกุล (ที่ 11 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Analyst Meeting

เพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ แผนการเข้าระดมทุน กลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในปีนี้ โดยเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 206 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.07% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น