ซื้อ KBANK ผ่าน NVDR มากสุด

นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อสุทธิหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง ในส่วน NVDR มีการซื้อสุทธิเช่นเดียวกันกว่า 3,020 ล้านบาท KBANK เก็บมากทื่สุด 592 ล้านบาท ส่วน SCC ขายมากที่สุด 248 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานการซื้อขายผ่าน NVDR ในวันที่ 26 ก.ค. 2561 พบว่า มีการซื้อสุทธิ 3,020 ล้านบาท โดยการซื้อสุทธิ 5 อัยดับแรกได้แก่ KBANK, PTT, ORI, SCB และ CPF ตามลำดับ

ทั้งนี้ KBANK ซื้อสุทธิถึง 592 ล้านบาท สัดส่วน 44.84%ของมูลค่าการซื้อขายรวมของหุ้นอ้างอิงธนาคารกสิกรไทย

ส่วนหุ้นที่มีการขายสุทธิออกมามากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ SCC, PTTGC, LH, GLOW และ MINT ทั้งนี้ SCC มีมูลค่าขายสุทธิ 248 ล้านบาท สัดส่วน 26.37%