โทล์ลเวย์ ใจดี!! แจกกระเป๋ากันง่วงช่วงเทศกาลสงกรานต์

ธานินทร์ พานิชชีวะ

นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ปีใหม่ไทยสงกรานต์ 64 ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ยังคงห่วงใยและใส่ผู้ใช้ทางเหมือนทุกเทศกาลที่ผ่านมา โดยหัวเรือใหญ่ “ธานินทร์ พานิชชีวะ” เตรียมแจกกระเป๋ากันง่วงที่บรรจุน้ำดื่ม กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง ยาหม่อง ต่างๆ เป็นชุดสำหรับผู้ที่เดินทางกลับบ้าน เพื่อขอบคุณผู้ใช้ทาง โดยแวะรับกันได้ในวันที่ 9 เม.ย. 64 ณ ด่านดินแดง 1 ระหว่างเวลา 07.00-09.00 น.และด่านอนุสรณ์สถาน 2 เวลา 16.30-18.00 น. ขึ้นโทล์ลเวย์หายง่วงถึงที่หมายปลอดภัยกันถ้วนหน้าค่ะ