ศาลรธน.วินิจฉัย “รัฐสภา” แก้รัฐธรรมนูญได้แต่ต้องทำประชามติ

HoonSmart.com>> ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัย “รัฐสภา” มีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ แต่ต้องทำประชามติจากประชาชนก่อน ด้านบล.เอเซีย พลัส มอง Sentiment ต่อตลาดหุ้น เชื่อสถานการณ์การเมืองไม่ร้อนแรงมากขึ้น

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2564 ศาลรัฐธรรมนูญ (รธน.) มีการประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่เติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรการ 256 (1)

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมรูญได้ลงประชามติก่อนว่าประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชา มติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้ง

ด้านบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส ประเมินเป็น Sentiment บวกต่อดัชนีหุ้นในช่วงบ่ายนี้ โดยเชื่อว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะไม่ร้อนแรงขึ้นไปจากสถานการณ์ปัจจุบัน

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ประเมินผลกระทบเป็นกลางจากประเด็นดังกล่าว แม้ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมีโอกาสล่าช้าออกไป แต่คาดว่าจะไม่กระทบกรอบเวลาและแนวทางการแก้ไขก่อนหน้านี้มากนัก โดยสภาฯจะโหวตวาระ 3 จากข้อเสนอของกมธ.แก้รัฐธรรมนูญวันที่ 17-18 มี.ค.64