‘เคอรี่ เอ็กซ์เพรส’ จับมือภาครัฐฯ ร่วมพัฒนา-ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์แก่เกษตรกร

HoonSmart.com>> ‘เคอรี่ เอ็กซ์เพรส’ จับมือ ‘กรมส่งเสริมการเกษตร’ พัฒนาเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ตลอดซัพพลายเชน เน้นบริการจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็วและปลอดภัยถึงมือผู้รับปลายทาง

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) หรือ KEH กล่าวว่า เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรไทย พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งมีการมอบส่วนลดอัตราพิเศษให้กับเกษตรกรที่โชว์เล่มทะเบียนเกษตรกรที่ร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซ็ลชอป จะได้ส่วนลดในอัตราพิเศษ 10%

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าทางการเกษตรรูปแบบต่างๆ โดยความพิเศษของบรรจุภัณฑ์ คือ มีความแข็งแรงและเพิ่มความหนาของกล่องถึง 5 มิลลิเมตร พร้อมรูระบายอากาศ เพื่อให้กล่องมีความแข็งแรง สำหรับการจัดส่งผลผลิตทางการเกษตรให้คงคุณภาพและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เมื่อถึงปลายทาง นอกจากนี้ ยังมีการจัดรถเข้ารับผลิตผลถึงที่ และบริการให้คำปรึกษาการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงผู้รับมาเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์แก่ภาคการเกษตรของไทย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) ได้ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนการระบายสินค้าเกษตร โดยดำเนินการจัดตั้งจุดให้บริการจัดส่งผลไม้ที่จุดรวมสินค้า สำหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผล พร้อมให้ส่วนลดค่าจัดส่ง ในส่วนของเกษตรกรรายย่อยที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ยังได้รับส่วนลดเฉพาะค่าจัดส่งในอัตราพิเศษ เพียงแค่เกษตรกรนำทะเบียนเกษตรกรหรือทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาแสดง ณ จุดส่งสินค้า

นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม “ส่งของขวัญปีใหม่ @ ตลาดเกษตรกรออนไลน์. com” โดยลดราคาค่าจัดส่งให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าเกษตรในการค้าออนไลน์ โดยทางบริษัทได้ร่วมลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่ต้องการพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าเกษตรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและการอำนวยความสะดวกในการจัดส่งและร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกด้วย