SIMAT เพิ่มทุนราคาต่ำ-แจกวอร์แรนต์ฟรี 4:1 ใช้สิทธิ 2 บาท

HoonSmart.com>>บอร์ด SIMAT แจกอั่งเปา เพิ่มทุนขาย RO  อัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 ราคา 3 บาท ต่ำกว่ากระดาน ไดรูทไม่มาก 12-14%  แจกฟรีถ้วนหน้า  SIMAT-W5  ฟรี 4:1 ฟรี อัตราใช้สิทธิ 1:1 ราคา 2 บาท ปักธงปี 64 เข้าสู่ช่วง “เก็บเกี่ยว” โปรเจ็กต์รัฐ หนุนผลงานสร้างสถิติสูงสุดใหม่

ภาพประกอบ

นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช กรรมการ/เลขานุการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี   (SIMAT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 10 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน SIMAT  ไม่เกิน 75.37 ล้านหุ้นเศษ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 7 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขาย หุ้นละ 3 บาท XR วันที่ 10 พ.ค. 2564

นอกจากนี้ ยังอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (SIMAT-W5) จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมฟรี อัตรา 4:1   ราคาใช้สิทธิ 1:1:2 บาท ผลกระทบการเพิ่มทุนครั้งนี้ คาดไม่มาก เพียง 12-14% เท่านั้น

สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมนำไปชำระหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับแผนขยายธุรกิจ

กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและแจกวอร์แรนต์ 5 ดังกล่าว

มีรายงานว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานของ SIMAT ในปีนี้ มีโอกาสสร้างสถิติสูงสุดใหม่ จากโครงการภาครัฐ โครงการเน็ตโซน C ที่ปีนี้จะเริ่มรับรู้รายได้จากงานบริการเป็นปีแรก ซึ่งตามสัญญาบริษัทฯจะรับรู้รายได้เป็นเวลา 5 ปี ราว 1,470 ล้านบาท เพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) หนุนผลประกอบการสร้างสถิติสูงสุดใหม่