INTUCH ซื้อหุ้น “วีวีอาร์เอเซีย” เล็งเทคโนโลยีเสมือนจริงเติบโต

“อินทัช โฮลดิ้งส์” ซื้อหุ้น “วีวีอาร์เอเซีย” ผู้ผลิต-พัฒนาคอนเทนต์ virtual reality บนสมาร์ทโฟน สัดส่วน 5% ชำระหุ้นซินโนส 16.67% ตอบแทน มองเทคโนโลยีเสมือนจริงแนวโน้มเติบโตสูง

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) แจ้งว่า บริษัทฯ โดยโครงการอินเว้นท์ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วีวีอาร์เอเซีย จำนวน 1,000 หุ้น หรือ 5% ของทุนชำระแล้ว มูลค่าเงินลงทุน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ซินโนส จำนวน 6,001 หุ้น หรือ 16.67% ของทุนชำระแล้ว ให้แก่วีวีอาร์เอเซีย

หลังการซื้อหุ้นในครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นวีวีอาร์เอเซีย เพิ่มเป็น 2,000 หุ้น หรือ 10% เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นแนวโน้มเทคโนโลยีเสมือนจริงว่ามีแนวโน้มในการเติบโตสูงในอนาคต จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเข้าไปศึกษาและนำเทคโนโลยีของวีวีอาร์เอเซียมาต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัท รวมทั้งการที่วีวีอาร์เอเซียเข้าลงทุนในซินโนสยังช่วยส่งเสริมธุรกิจของวีวีอาร์เอเซียให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้เล่นเกมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นฐานลูกค้ากลุ่มเดียวกันของวีวีอาร์เอเซีย จึงเป็นผลให้วีวีอาร์เอเซียสามารถทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ