ZIGA เซ็น MOU “ทีเอสซีจี กรุ๊ป” ลุยสร้างโรงเรือนปลูกกัญชา-กัญชง

HoonSmart.com>> “ซิก้า อินโนเวชั่น” เปิดฉากลุยธุรกิจใหม่ เซ็นเอ็มโอยู “ทีเอสซีจี กรุ๊ป” รับพัฒนา ก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชง และกัญชา รองรับความต้องการพุ่งทะลัก ฟาก “วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ” MD เผยความร่วมมือครั้งนี้ช่วยต่อยอดธุรกิจเหล็กโครงสร้าง ผลักดันรายได้เพิ่ม สนับสนุนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ต่อเนื่อง

น.ส.วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น (ZIGA) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “ZIGA” และท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า “DAIWA” เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2564 บริษัท ฯ ได้ลงนามทำสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนา และก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชกัญชาและกัญชง กับ บริษัท ทีเอสซีจี กรุ๊ป จำกัด

ZIGA  รับหน้าที่สร้างโรงเรือนให้กับบริษัท ทีเอสซีจี กรุ๊ป ซึ่งบริษัทถือเป็นกลุ่มผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาจากภาครัฐ ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก และแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่มแพม ซึ่งถือเป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดใหญ่

โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจเหล็กโครงสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี

“ความร่วมมือโครงการดังกล่าว มีความน่าสนใจ  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทได้  เนื่องจาก ปัจจุบันพืชชนิดนี้ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ที่ได้รับการอนุญาตให้ปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ความต้องการพืชกัญชงและกัญชามีมากขึ้น  ZIGA จึงตัดสินใจเข้าไปร่วมในโครงการดังกล่าว และคาดหวังว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิม สร้างรายได้เพิ่มสนับสนุนเติบโตอย่างก้าวกระโดด” น.ส.วราลักษณ์ กล่าว

กรรมการผู้จัดการ  คาดว่า จะเริ่มเห็นความชัดเจนของการก่อสร้างโรงเรือนในโครงการดังกล่าว โดยภายหลังจากที่ทำการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับทาง THCG เป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไป จะต้องรอให้ทางทีเอสซีจีและวิสาหกิจชุมชน เลือกพื้นที่ในการก่อสร้างโรงเรือน การก่อสร้างจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่นาน เพื่อให้ทันต่อความต้องการ โดยใช้เหล็กกัลวาไนซ์ของ ZIGA ซึ่งถือเป็นเหล็กที่เหมาะกับการสร้างเป็นโรงเรือนให้กับพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ สามารถสร้างโรงเรือนได้อย่างรวดเร็วและมีความคุ้มค่าในระยะยาว

ขณะเดียวกัน มองว่า มีโอกาสที่จะขยายช่องทางในธุรกิจรับสร้างโรงเรือนในอนาคตได้อีก โดยหากความร่วมมือในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ บริษัทคาดหวังว่าจะสามารถต่อยอดในการขยายช่องทางไปสู่การก่อสร้างโรงเรือนในรูปแบบอื่น ๆ ได้อีก

ด้านผศ.ดร.ภูธดา คุนผลิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอสซีจี กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก และแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่มแพม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชงและกัญชา โดยบริษัทฯ มีโควตารับซื้อจากองค์กรเภสัชกรรมแห่งประเทศไทยและคาดว่าจะมีพื้นที่ในการเพาะปลูกจากการรวมกลุ่มร่วมกับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศมากกว่า 4,000 ไร่