“กรุ๊ปลีส” ตั้ง “คานาเมะ ฮาชิโมโตะ” นั่งประธานบอร์ดคนใหม่

HoonSmart.com>> บอร์ด “กรุ๊ปลีส” แต่งตั้ง “คานาเมะ ฮาชิโมโตะ” ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการใหม่ มีผล 3 มี.ค.64

บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ เป็นประธานกรรมการคนใหม่ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2564 เป็นต้นไป