FPT สยายปีกเวียดนามซื้อที่ดิน 1.4 พันลบ.สร้างรง.-คัลงสินค้าให้เช่า

HoonSmart.com>> “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” สยายปีกต่างประเทศ ซื้อที่ดิน ขนาดพื้นที่ 46.8 เฮกเตอร์ มูลค่า 1,435.2 ล้านบาท พัฒนาขตอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ โรงงานและคลังสินค้าให้เช่า

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FPT) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 8 บริษัท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามและการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในต่างประเทศในอนาคตและเมื่อวันที่ 3 มี.ค.2563 New MoTion Industrial Co.Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนามได้เข้าซื้อที่ดินในประเทศเวียดนามจากผู้ขาย ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองบินห์เดือง ขนาดพื้นที่ 46.8 เฮกเตอร์ ซึ่งบริษัทจะใช้ในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจด้านนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจโรงงานและคลิงสินค้าให้เช่าในเวียดนาม มูลค่ารวม 47.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1,435.2 ล้านบาท