UWC รีสตาร์ทธุรกิจ ผุดโปรเจ็กต์ใหญ่ ธุรกิจเทเลคอมต่างประเทศ

HoonSmart.com>>UWC ส่งสัญญาณบวก รีสตาร์ทธุรกิจใหม่ ผุดโปรเจ็กต์ใหญ่ ขยายธุรกิจเทเลคอมในต่างประเทศ หลังงบปี 63 ดีขึ้นในรอบ 3 ปี เคลียร์ภาระหนี้กว่า 900 ล้าน เดินหน้าสร้างธุรกิจทั้งไฟฟ้าและเทเลคอมทั้งในและต่างประเทศ

นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอื้อวิทยา (UWC) เปิดเผยว่า ปี 2564  บริษัท ฯ คาดว่า จะได้งานประมูล ไม่น้อยกว่า 900 ล้านบาท  จากโครงการระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นแผนงานระยะยาวที่กฟผ.ได้วางแผนไว้ ซึ่งจะมีการเปิดประมูลงานในปี 2564 จากแผนพัฒนาปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า โดยมีมูลค่าเฉพาะงานโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) กว่า 6,000 ล้านบาท

นอกจากงานโครงการเสาส่งของกฟผ. บริษัทจะใช้จุดแข็งที่มีทั้งความชำนาญและเครื่องจักรที่สามารถผลิตชิ้นงานโลหะที่ใช้กับงานก่อสร้าง โดยเฉพาะงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกในพื้นที่ EEC ซึ่งจะทำให้รายได้ของ UWC  มีมากกว่างานโครงการระบบส่งไฟฟ้าของกฟผ.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า  UWC ได้เริ่มธุรกิจด้านเทเลคอมในต่างประเทศ โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในนามบริษัท SkyTowers Infra Inc. ดำเนินธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม (Tower Co) กับบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (Mobile Network Operator) เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณสื่อสาร

” การตัดสินใจเข้าลงทุนในฟิลิปปินส์ ที่มีประชากรกว่า 109 ล้านคน เพราะมีการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างมากในอีก 4-5 ปีจากนี้ และเป็นประเทศ 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก ที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมสูงสุด”

สำหรับรูปแบบธุรกิจ Tower Co ในต่างประเทศนี้ จะเปลี่ยนไปจากการผลิตและจำหน่ายเสาเทเลคอมในประเทศ ไปเป็นรูปแบบที่บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สิน โดยสร้างสถานีสื่อสาร (Cell Site) และให้เช่าพื้นที่กับบริษัทผู้ให้บริการมือถือ ซึ่งเป็นโมเดลที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากทุกสถานีสื่อสารที่จะสร้างขึ้น จะมีการยืนยันการเช่าจากลูกค้าแล้ว และเป็นการทำสัญญาเช่าในระยาว 15 ปี (สามารถต่ออายุเพิ่มอีก 10 ปี)

บริการให้เช่าพื้นที่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ได้มากกว่า 1 ราย ธุรกิจให้เช่าเสาเทเลคอมจะเป็นอีกธุรกิจที่มีความสำคัญ และสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอ (Recurring Income) ได้ในระยะยาวให้กับ UWC โดยในปี 2564 นี้ บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากค่าเช่าในโครงการเทเลคอมในต่างประเทศนี้ร่วมกับรายได้จากการผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในประเทศอีกด้วย

สำหรับปี  2563 ที่ผ่านมา UWC  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ จากการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่  ตัดขายธุรกิจที่ขาดทุนและหยุดกิจการที่ไม่สร้างผลกำไร รอบปี 2563 ยอดขาดทุนสุทธิทางบัญชีประมาณ 310 ล้านบาท หรือกว่า 90% มาจากการด้อยค่าในบริษัทย่อยและการขาดทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งบริษัทได้หยุดธุรกิจในบริษัทย่อยเหล่านั้นแล้ว และได้ขายธุรกิจโรงไฟฟ้า ในเดือนส.ค. 2563

นอกจากนี้ ได่สร้างผลกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ได้ 12.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานกว่า 303 ล้านบาท รวมทั้งได้ลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประมาณ 10 ล้านบาท จากการชำระคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนด