ตลท.ขึ้น SP หุ้น APEX-FPI-IFEC-MAX-NOK-POLAR ไม่ส่งงบปี 63

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP หุ้น 6 บริษัท “APEX-FPI-IFEC-MAX-NOK-POLAR” เหตุไม่ส่งงบการเงินปี 63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP วันที่ 2 มี.ค.2564 ห้ามซื้อขายชั่วคราวหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2563 จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น (MAX) บริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) และบริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR)