TSR กำไรพุ่ง 30% …ปักธงปีนี้โตไม่ยั้ง เครื่องทำน้ำแข็งหนุน

HoonSmart.com>>TSR โตสวนโควิด กำไรพุ่ง  30%  ยอดขายเครื่องกรองน้ำเพิ่ม ” เอกรัตน์ แจ้งอยู่” ซีอีโอหนุ่ม มั่นใจปี 2564 ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง แจ้งเกิดเครื่องทำน้ำแข็งเต็มตัว เผยงานในมือกว่า 100 เครื่อง เร่งผลิต-ส่งมอบให้ทันหน้าร้อน 

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ (TSR) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจปี 2564 บริษัทยังเติบโตต่อเนื่องจากปี 2563 โดยผลิตภัณฑ์ใหม่เครื่องทำน้ำแข็ง จะเป็นตัวเสริมรายได้ 5% ของรายได้รวม ซึ่งปี 2563 ในเดือนตุลาคม เริ่มผลิตเครื่องทำน้ำแข็งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น กำไรสามารถเติบโตได้ 30% หรือมีกำไร 143 ล้านบาท

“ปี 2564 เครื่องทำน้ำแข็ง จะเป็นตัวสนับสนุนการเติบโต ขณะนี้มีงานในมือประมาณ 100 เครื่อง ที่เร่งทยอยส่ง หลังจากโควิด-19 ผ่อนคลายแล้ว และการเข้าช่วงหน้าร้อน ทำให้น้ำแข็งละลายเร็ว ทั้ง 2 ปัจจัยเป็นตัวเร่งให้ยอดขายเครื่องทำน้ำแข็งเร่งตัวขึ้น เสริมเครื่องกรองน้ำ ที่บริษัทเพิ่มทีมงานขายไปต่างจังหวัดและปริมณฑล มากขึ้น ฉะนั้นปี 2564 ผลประกอบการสามารถเติบโตต่อเนื่องจากปี 2563”

ด้านผลประกอบการ  TSR ปี 2563  มีกำไรสุทธิ 143.12 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.26 บาท เพิ่มขึ้น 33.50 ล้านบาท หรือ 30.56% เทียบช่วงเดียวกันปี 2562 กำไรสุทธิ 109.62 ล้านบาท พร้อมปันผลหุ้นละ 0.08 บาท XD วันที่ 29 เม.ย.จ่ายปันผล 20 พ.ค.

สาเหตุที่กำไรดีขึ้น สวนทางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจาก เครื่องกรองน้ำที่ขายเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทีมขายตรง เพื่อกระจายการขายครอบคลุมพื้นที่ทั้งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดมากขึ้น รวมทั้งการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง คือ เครื่องทำน้ำแข็ง จำหน่ายมากขึ้น

ประกอบกับเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหา รเมื่อเทียบกับรายได้รวมที่ลดลง เว้นแต่ขาดทุนจากการด้อยค่า หรือหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ที่ได้มีการตั้ง  สำรองเพิ่มขึ้น จากผลของการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) และการบันทึกบัญชีด้อยค่า สำหรับเครื่องกรองน้ำที่ยึดคืนทันที ทำให้กำไรต่อหุ้นของกลุ่มบริษัทในปีนี้ เท่ากับ 0.261 บาท เทียบกับผลกำไรต่อหุ้นในปีก่อนที่เท่ากับ 0.199 บาท

ปี 2563 ที่ผ่านมา TSR มีการพัฒนาระบบการขายแบบ O-2-O (Online to Offline) เพื่อ ดำเนินกลยุทธ์การตลาดแบบ Digital Marketing อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการโทรศัพท์หาลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่า

การทำแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำหรับการขายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องกรองน้ำโดยอาศัยจุดแข็งของโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ประสานกับทีมเดินตลาดขายตรงของบริษัทที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดของประเทศไทย

บริษัท ฯ มีฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขายเครดิต และช่าง รองรับการให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร รวมทั้งมุ่งมั่นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สามารถผลิตน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัย รวมทั้งการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นดำเนินการตามแผนลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย