XO กำไรพุ่ง 161% ปันผล 0.44 บาท เตรียมดันซอสกัญชงบุกตลาดโลก

HoonSmart.com>> “เอ็กโซติค ฟู้ด” โกยกำไร 318 ล้านบาท โตแรง 161% รายได้จากการขาย 1,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% ชูสินค้ากลุ่มซอสยอดขายบูมจากการขยายตลาดสำเร็จ อานิสงส์โควิด-19 ปักธงปี 64 แรงต่อเนื่อง แนวโน้มออเดอร์ไหลเข้าไม่หยุด เดินหน้าขยายตลาดยุโรปและจีนตามแผน รับศึกษาแนวทางผลิตซอสกัญชง ปัจจุบันสูตรแล้วเสร็จอยู่ระหว่างรอกฏหมาย ตั้งเป้ากำไรโต 20-25% พร้อมจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.44 บาท

นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด (XO) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและเครื่องประกอบอาหารไทยไปทั่วโลก เปิดเผยถึง ภาพรวมธุรกิจในปี 2563 ประสบความสำเร็จอย่างมาก ผลงานทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท แม้ในสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก แต่บริษัทฯ ได้อานิสงส์ในเชิงบวก สินค้ากลุ่มซอสซึ่งเป็นกลุ่มหลักได้รับการตอบรับ มีสัดส่วนยอดขายในปี 63 สูงถึง 82% รวมถึงการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ช่องทางการขายเพิ่มขึ้น และไม่ได้รับผลกระทบจากค่าเงิน เพราะปกติบริษัทฯ ขายเป็นสกุลเงินบาทเป็นส่วนใหญ่ราว 75% ของยอดขายทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นสกุลเงินดอลลาร์ 20% และสกุลเงินยูโร 5%

ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,267.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 276.94 ล้านบาท คิดเป็น 27.95% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้ผู้บริโภคหันมา ทําอาหารทานเองที่บ้านมากขึ้น ดังนั้นความต้องการซอสปรุงรสในการประกอบอาหารจึงมีการขยายตัว ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนร้านค้าปลีกซึ่งจัดจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ และอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 60% ส่งผลให้บริษัทมีกําไรสุทธิ 318.48 ล้านบาท เพิ่ม 161.07% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและอัตรากําไรขั้นต้น และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นจากการขายสินค้าในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 40.59 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากําไรขั้นต้นจากการขายสินค้าเท่ากับ 35.47% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคําสั่งซื้อจากลูกค้า ทําให้เกิดการประหยัดต่อขนาด รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการขายสินค้าที่มีอัตรากําไรขั้นต้นสูง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มี.ค.2564 กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พ.ค.2564 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.168 บาท เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเงินปันผลรวมประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2563 เท่ากับ 0.608 บาทต่อหุ้น

สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 2564 ยังมั่นใจจะเติบโตไปตามแผนที่วางไว้ รับแผนการขยายตลาด และการนำเสนอสินค้าใหม่ในกลุ่มซอส ซึ่งมีมาร์จิ้นสูง ขณะที่ แนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 1/2564 มีทิศทางในเชิงบวกต่อเนื่อง จากคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่เข้ามาตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่แล้ว นอกจากนี้ แผนลงทุนจ่ายค่าแรกเข้า (Listing fee) บุกตลาดในยุโรปและจีนเพิ่มเติม ยังเป็นไปตามแผน กำหนดเป้ารายได้ปี 64 เติบโต 10-15% ส่วนกำไรตั้งเป้าโต 20-25% ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาตลาดและพัฒนาสูตรนำกัญชงมาผลิตซอสปรุงรส จับกระแสตลาดโลก ซึ่งปัจจุบันสูตรผสมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ แต่อยู่ระหว่างรอข้อกฎหมายชัดเจน จึงคาดว่าซอสกัญชงจะเข้ามาผลักดันมาร์จิ้นของบริษัทฯ ให้สูงขึ้นได้ และเป็นโอกาสขยายตลาดไปทั่วโลก