SABUY กำไร 102 ล้านบ. โตกระฉูด 76% จ่ายปันผล-แจกวอร์แรนต์

HoonSmart.com>> “สบาย เทคโนโลยี” กำไร 102 ล้านบาท พุ่งแรง 76% ปันผล 3 สตางค์ พร้อมแจกวอแรนต์ 10 หุ้น : 1 วอร์แรนต์  เตรียมย้ายขึ้น SET ภายในมี.ค.นี้ 

ชูเกียรติ  รุจนพรพจี

บริษัท สบาย เทคโนโลยี ( SABUY ) ประกาศผลดำเนินงานปี 2563 กำไรสุทธิ 102 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.11 บาท เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท หรือ 76% เทียบช่วงเดียวกันปี 2562 ที่มีกำไร 58 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.07 บาท

บริษัท ฯ ยังได้จ่ายปันผลหุ้นละ 0.03 บาท กำหนดจ่าย 14 พ.ค. 2564 รวมทั้งเตรียมออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นฟรี สัดส่วน 10 หุ้นต่อ 1 วอร์แรนต์  ขึ้น XW วันที่ 27 เม.ย. 2564 อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1:1 : 3.25 บาท

บริษัท ฯ ชี้แจงกำไรที่เพิ่มขึ้น จากรายได้การขาย และให้บริการของบริษัทฯ ปี 2563 ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 170.43 ล้านบาท หรือ 16.11%  จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของบริษัทฯ ณ ว 31 ธ.ค. 2562 มีจำนวน 3,951 ตู้ ในขณะที่ ณ 31 ธ.ค. 2563 มีจำนวน  5,876 ตู้ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่
ระบาด COVID-19 ที่ส่งผลให้ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มชะลอตัว แต่บริษัทฯ ได้นำสินค้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เข้ามาจำหน่ายผ่านตู้  เช่น หน้ากากอนามัย ที่ซึ่งมีราคาต่อชิ้นสูงกว่าเครื่องดื่ม

ประกอบกับเมื่อสถานการณ์การระบาดได้ผ่อนคลายลง บริษัทฯ ยังคงมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่พ่วงต่อในรถยนต์ เสื้อผ้าของสุภาพสตรี เป็นต้น

ขณะที่รายได้จากการให้บริการ มีอัตราเติบโตลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ระบบจ่ายล่วงหน้า (Prepaid) และการลดลงของการชำระค่าไฟฟ้าผ่านตู้เติมเงิน จากมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภคจากภาครัฐ ในการให้ลงทะเบียนรับค่าโทรศัพท์ฟรี และการลดอัตราค่าไฟฟ้า ในช่วงสถานการณ์การระบาด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการการฝากเงินและโอนเงิน (Banking Agent) ที่เพิ่มมากขึ้น จากพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่ลดการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสาขาและตู้ ATM ของธนาคาร รวมถึงรายได้ค่าบริการ สื่อโฆษณา บนตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ที่ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการให้บริการ และจำนวนตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้น ปี  2563 เท่ากับ 628.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.37% เทียบปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นจากรายได้จากการขาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายสินค้าผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ที่มีอัตราการทำกำไรขั้นต้นสูง

นายชูเกียรติ  รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  SABUY  กล่าวว่า บริษัท เตรียมยื่นเรื่องเสนอตลาดหลักทรัพย์  ภายในสิ้นเดือนก.พ.นี้ เพื่อย้ายหลักทรัพย์ SABUY ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET ) คาดว่าใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ย้ายไปซื้อขายใน SET ได้