“อาฟเตอร์ ยู” กำไรปี 63 ร่วง 77% เหลือ 55 ลบ. ปันผล 6 สต.

HoonSmart.com>> “อาฟเตอร์ ยู” ถูกพิษโควิด ฉุดกำไรปี 63 เหลือ 55 ล้านบาท ลดลง 77% จากงวดปีก่อน รายได้จากการขาย 768 ล้านบาท ลด 27% บอร์ดอนุมัติจายเงินปันผลอัตรา 0.06 บาท ขึ้น XD 7 พ.ค.นี้

บริษัท อาฟเตอร์ ยู (AU) เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดปี 2563 กำไรสุทธิลดเหลือ 55.47 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.07 บาท ลดลง 77% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 237.08 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.29 บาท

บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 207 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2563 และ 768 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลง 27% จากไตรมาส 4/2562 และ 36% จากปี 2562 ตามลำดับ สาเหตุหลักที่รายได้ลดลงมาจากการลดลงยอดขายในส่วนของการรับประทานภายในร้าน รวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยรวมที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและผลกระทบจากโควิด 19

อัตรากำไรสุทธิในไตรมาส 4/2563 ลดลง 9.6% จากไตรมาส 4/2562 และในปี2563 ลดลง 12.5% จากปี 2562 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้รวมที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าการลดลงของค่าใช้จ่าย จากการดำเนินการตามแผนการลดต้นทุน เช่น การควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และการดำเนินการขอลดค่าเช่า

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)วันที่ 10 พ.ค. 2564 ขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 7 พ.ค. 2564 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พ.ค. 2564