MILL ส่งเหล็กเส้นขึ้นทะเบียน MiT ปักธงลุยก่อสร้างโครงการรัฐ

HoonSmart.com>> “มิลล์คอน สตีล” พร้อมส่งเหล็กเข้าโครงการก่อสร้างภาครัฐ หลังสภาอุตสาหกรรมฯ ขึ้นทะเบียนรับรอง MiT ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต คาดการณ์โครงการภาครัฐมีการบริโภคเหล็กไม่ต่ำกว่า 3.8 ล้านตัน

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล (MILL) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของบริษัทฯ ได้รับเอกสารขึ้นทะเบียนรับรอง Made in Thailand หรือ MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับอานิสงค์จากโครงการก่อสร้างของภาครัฐมากขึ้น เพราะเนื่องจากรัฐกำหนดให้โครงการก่อสร้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งจะพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง MiT ก่อน

นายประวิทย์ กล่าวต่อว่า ปีนี้บริษัทฯ มีความพร้อมในการส่งเหล็กเข้าโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เพราะนอกจากจะมีฐานะทางการเงินที่มีความแข็งแกร่งแล้ว ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นของบริษัทฯ ก็ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือว่ามีความได้เปรียบคู่แข่งขัน โดยคาดการณ์ว่าปีนี้โครงการก่อสร้างของภาครัฐจะมีการบริโภคเหล็กไม่ต่ำกว่า 3.8 ล้านตัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเอกสารขึ้นทะเบียนรับรอง Made in Thailand หรือ MiT จะต้องมีฐานการผลิตในประเทศ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สินค้าในประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่า 60% ของพัสดุที่จะใช้สำหรับงานก่อสร้างกำหนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น