ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาดีเซล 20 สต.- เบนซิน 60 สต.- ยกเว้น E85 40 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลทุกชนิด 20 สต./ลิตร และกลุ่มเบนซินทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น  E85 ขึ้น 40 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 20 ก.พ.นี้

บริษัท ปตท. (PTT) และบางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิดลิตรละ 0.20 บาท/ ลิตร และน้ำมันเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 0.60 บาท/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้นลิตรละ 0.40 บาท มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (20 ก.พ.64)

สำหรับราคาน้ำมันที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 33.46 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.05 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 25.18 บาท, E20 ลิตรละ 24.54 บาท, E85 ลิตรละ 20.54 บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 23.99 บาท
(ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)