4 อสังหาฯ แห่ขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ยขึ้นเล็กน้อย

‘แสนสิริ’เสนอขาย 5,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี จ่าย 3.20% LPN เสนอ 500 ล้านบาท 3 ปี ดอกเบี้ย 3.95% PF ระดม 2,000 ล้านบาท 3 ปี 6 เดือนแจก 6% LALIN เสนอหุ้นกู้เกือบ 3 ปี AP เตรียมขาย 2,000 ล้านบาท ทริสฯ ให้เครดิต A- ผลตอบแทนดอกเบี้ยที่ให้นักลงทุนสูงขึ้นเล็กน้อยตามแนวโน้มดอกเบี้ยโลก

บริษัท แสนสิริ (SIRI) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 3/2561 มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขาย 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2564 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทจะแบ่งขายหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุด SIRI188A ในวันที่ 7-8 ส.ค.2561 และจะเสนอขายผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯทุกรุ่นในวันที่ 10 ส.ค.2561 จากนั้นวันที่ 20-22 ส.ค.2561 จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยมี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ SIRI188A ที่จะถึงกำหนดในวันที่ 23 ส.ค.2561 และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของSIRI อยู่ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2561 ที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561 บริษัทแสนสิริมียอดคงค้างตราสารหนี้ระยะสั้นรวม 6,000 ล้านบาท ยอดคงค้างตราสารหนี้ระยะยาวรวม 18,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ที่เพิ่งเสนอขายเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน กำหนดอัตราดอกเบี้ย 3% และเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2560 ออกจำนวน 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.35% ส่วนหุ้นกู้ที่เสนอขายในปี 2559 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย อยู่ในกรอบ 3.25-3.50%

ก่อนหน้านี้ นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท แสนสิริ เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี คาดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 3.00-3.25% ต่อปี เพื่อใช้เงินส่วนหนึ่งทดแทนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนส.ค.นี้ จำนวน 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยประมาณ 5%ต่อปี และใช้สำหรับการขยายงานอีกส่วนหนึ่ง

นอกจากนั้นบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาการออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการล็อกต้นทุนดอกเบี้ยก่อนที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้น ปัจจุบันต้นทุนการเงินของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 3.65-3.7%

ทางด้านบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.95% ต่อปี เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 6-8 ส.ค.นี้ โดยมีบล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ LPN ชุดนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามตลาด โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในปี 2560 อายุ 4 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ย 3.75%

ส่วนเงินที่ระดมได้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขยายธุรกิจ หรือจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF)เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 3/2561 มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท แบ่งเสนอขาย 1,500 ล้านบาท และสำรองเพื่อขายเพิ่มเติมอีก 500 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6%ต่อปี ภายใต้วงเงินหุ้นกู้ไม่เกิน 1.1 หมื่นล้านบาท

PF จะเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. และ 20-21 ส.ค.โดยเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PF 188A ผ่าน บล.โกลเบล็ก และ บล.เคที ซีมิโก้ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดนี้ ต้นทุนการเงินสูงขึ้นกว่าชุดที่เสนอขายวันที่ 24 เม.ย. 2561 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.75% และวันที่ 13 ก.ย. 2560 อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 5.9% และวันที่ 4 ก.ค. 2560 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.7%

PF จะเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. และ 20-21 ส.ค.โดยเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PF 188A ผ่าน บล.โกลเบล็ก และ บล.เคที ซีมิโก้ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัท ทริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทที่ระดับ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561

สำหรับ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) หรือ AP บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบัน ที่ระดับ “A-” พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ของบริษัทที่ระดับ “A-” เช่นเดียวกัน เพื่อนำเงินไปใช้ชำระหนี้และขยายธุรกิจ ในปีนี้ บริษัทออกขายหุ้นกู้เมื่อเดือนม.ค. จำนวน 2 ชุด อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.4% ส่วนอายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.32% ลดลงจากที่ออกในเดือนม.ค. 2560 ดอกเบี้ย 3.06%สำหรับอายุ 3 ปี 6 เดือนเช่นเดียวกัน

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 AP มียอดคงค้างตราสารหนี้ระยะสั้นรวม 3,793.70 ล้านบาท และยอดคงค้างตราสารหนี้ระยะยาวรวม13,450.00 ล้านบาท

บริษัททริสฯระบุว่า อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจของบริษัทที่น่าพอใจจากการมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ตลอดจนการมีสินค้าที่หลากหลาย และมูลค่ายอดขายที่อยู่อาศัยที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ในระดับปานกลางซึ่งช่วยรองรับรายได้ในอนาคต ในส่วนผลงานไตรมา1/ 2561 รายได้เพิ่มขึ้น 33.6% เป็น 5,612 ล้านบาท ดีกว่าประมาณการของทริสเรทติ้งเล็กน้อย

ณ เดือนมิ.ย. 2561 บริษัทมียอดขายอยู่ที่ 13,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 55.4% แยังมียอดขายอีกจำนวน 4,049 ล้านบาทจากโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้กิจการร่วมค้าอีกด้วย รายได้ของบริษัทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 อยู่ที่ 5,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากโครงการบ้านจัดสรร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 58.0% ในขณะที่อัตราส่วนกำไร (อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้) ของบริษัทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 อยู่ที่ 17.3% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 14.5%-16.5% ในช่วงปี 2558-2560

ณ เดือนมี.ค. 2561 มูลค่ายอดขายที่รอรับรู้เป็นรายได้ของบริษัทอยู่ที่ 7,508 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรรมูลค่า 4,286 ล้านบาทและโครงการคอนโดมิเนียมมูลค่า 3,222 ล้านบาท ซึ่งยอดขายทั้งหมดนี้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปี 2561 และปี 2562 ส่วนยอดขายจากโครงการที่พัฒนาภายใต้กิจการร่วมค้านั้นมีมูลค่า 37,309 ล้านบาทซึ่งจะทยอยส่งมอบให้ลูกค้าในปี 2561 เป็นต้นไป ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าประมาณ 600-1,000 ล้านบาทต่อปี ในช่วงปี 2561-2563

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ หรือ LALIN เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 8-9 ส.ค. อายุ 2 ปี 11 เดือน 23 วัน