เมืองไทยประกันชีวิต-มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สมทบทุนสร้าง “ศูนย์ห่วงใยเเรงงานสาคร” จ.สมุทรสาคร

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมืองไทยประกันชีวิต และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดย วชิรพล เขมนิพิฐพนธ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้าง “ศูนย์ห่วงใยเเรงงานสาคร” จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปสร้างโรงพยาบาลสนามรองรับและดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร งานดังกล่าว ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่