MTL ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบผ้าห่มช่วยเหลือชาวเชียงราย

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต  ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม วชิรพล เขมนิพิฐพนธ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ “อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต” มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ให้แก่บริษัท บรอดคาซท์ไทย เทเลวิชั่น จำกัด โดยมี ดร.อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ และ จันทร์แรม สุจริต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในโครงการห่มรัก ปีที่ 11 ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่