ตลท.เตือนหุ้น COL ซื้อขายวันสุดท้าย 19 ก.พ.ก่อนเพิกถอน 22 ก.พ.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนนักลงทุนหุ้น COL เปิดซื้อขายวันสุดท้าย 19 ก.พ.นี้ ก่อนเพิกถอนหุ้นออกจากตลาด 22 ก.พ.64 หลังบริษัทมำตามขั้นตอนขอเพิกถอนหุ้นจบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้ง การเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท ซีโอแอล (COL) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน วันที่ 22 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป โดยหุ้นสามัญของ COL จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 19 ก.พ.2564 เหตุผลเนื่องจากบริษัทขอเพิกถอนโดยสมัครใจ ซึ่งขณะนี้ COL ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ