APEX ขายรร.ซิกม่ารีสอร์ท พัทยา 550 ลบ. ลดหนี้-เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน

HoonSmart.com>> บอร์ด “เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์” ไฟเขียวเซ็นขายที่ดิน โรงแรมซิกม่ารีสอร์ทจอมเทียน พัทยา มูลค่า 550 ล้านบาท หวังนำเงินลดภาระหนี้และใช้เป็นทุนหมุนเวียน

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (Asset Sale and Purchase Agreement) ในการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโรงแรมซิกม่ารีสอร์ทจอมเทียน พัทยา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 4479, 222036 และ 222037 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดินรวม 10 ไร่ 1 งาน 66.8 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงแรม 14 ชั้น และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บนที่ดินทั้ง 3 โฉนดดังกล่าว กับบริษัท พัทยา พัฒนา แอสเสท จำกัด และมูลนิธิแอสเสท เวิรด์เพื่อการกุศล (ผู้ซื้อ) ในราคาซื้อขายจำนวน 550 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการขายที่ดินพร้อมโรงแรมในครั้งนี้ เพื่อลดลดภาระหนี้และมีเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท

สำหรับที่ดิน ประกอบด้วย 1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 222037 เนื้อที่ดิน 5 ไร่ 1 งาน 56.5 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างโรงแรมสูง 14 ชั้น ขนาดพื้นที่ 24,993.65 ตารางเมตร โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัท พัทยา พัฒนา แอสเสท จำกัด

2.ที่ดินโฉนดเลขที่ 4479 เนื้อที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 56.3 ตารางวา โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ บริษัท พัทยา พัฒนา แอสเสท จำกัด และ 3.ที่ดินโฉนดเลขที่ 222036 เนื้อที่ดิน 3 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัท พัทยา พัฒนา แอสเสท จำกัด และมูลนิธิ แอสเสท เวิร์ด์ เพื่อการกุศล เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ในสัดส่วนบริษัทพัทยาฯ ถือกรรมสิทธิ์ประมาณ 2 ไร่ 0 งาน 87.2 ตารางวา และมูลนิธิแอสเสท เวิร์ด์ ฯ ถือกรรมสิทธิ์ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 66.8 ตารางวา