TQR ปักธงยกระดับ “นายหน้าประกันภัยต่อ ระดับชาติ..สู้ระดับโลก”

HoonSmart.com>>TQR ปักธง 3-5 ปี ยกระดับ “นายหน้าประกันภัยต่อระดับชาติ..สู้ระดับโลก” โบรกเกอร์มองการเงินแกร่ง รายได้-กำไรเติบโตสูง ทีมงานมากประสบการณ์

แม้ว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ยังผันผวน และรักษาฐานไว้ที่ระดับ 1,500 จุด แต่การเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ ไอพีโอ (IPO) กลับได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างคึกคัก ซึ่งในเดือนก.พ.2564 นี้มีบริษัทขนาดใหญ่-เล็ก เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) อย่างต่อเนื่อง

อีกบริษัทที่ถูกกล่าวขานอย่างมาก ไม่แพ้ OR นั่นก็คือ บริษัท ที คิว อาร์ (TQR) ผู้ประกอบการนายหน้าประกันภัยต่อแบบครบวงจร ให้คำปรึกษาแก่บริษัทประกันภัย เพื่อจัดหาประกันภัยต่อที่เหมาะสมจากบริษัทรับประกันภัยต่อ จะเข้าซื้อขายในตลาด mai วันที่ 17 ก.พ.นี้  จำนวนหุ้นเสนอขาย 60 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.09% ของทุนเรียกชำระแล้ว ราคาเสนอขาย 5.10 บาท ปิดการขายเมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา นับเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยต่อรายแรก ที่เข้าตลาดหุ้น mai

การระดมทุนครั้งนี้ บริษัท ฯ ได้เงินจากการขาย IPO จำนวน 306 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปใช้ในการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท และใช้ลงทุนโครงการพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์รูปแบบประกันภัยต่อ มูลค่า ประมาณ 20 ล้านบาท ทั้ง 2 โครงการ กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2565 และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  TQR ให้ความเห็นว่า การระดมทุนในตลาด mai  ช่วยเพิ่มศักยภาพบริษัทฯ มีฐานทุนที่ใหญ่ขึ้น มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นจากคู่ค้า และลูกค้า เพิ่มขึ้น ช่วยสนับสนุนการเติบโตในอนาคต ขณะที่เป้าหมายหลักคือ การยกระดับองค์กรขึ้นมาเป็นนายหน้าประกันภัยต่อระดับชาติ ให้ได้ภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า

“ธุรกิจประกันภัยต่อ เป็นธุรกิจบริการ ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันกับสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบันที่ระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เราต้องพัฒนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีระบบเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีแบบจำลองทางการเงินที่มีคุณภาพ  เพิ่มศักยภาพการทำงาน ขณะเดียวกันต้องป้องกันความเสี่ยงให้ลูกค้าได้อย่างดี”

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2564 บริษัท ฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน ผลจากแนวโน้มของธุรกิจประกันภัยที่ยังขยายตัวควบคู่กับภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจประกัน มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นได้

ด้านผลการดำเนินงานช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี2560-2562) บริษัทมีเบี้ยประกันภัยต่อเติบโตเฉลี่ยปีละกว่า 24.3% ส่วนรายได้เติบโตเฉลี่ยปีละ 12.4% และมีกำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ยปีละ 36.5%

งวด 9 เดือน/2563 มีรายได้กว่า 160 ล้านบาท เติบโต 57.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 68.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

หากพิจารณาจุดแข็งของTQR ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ คือ  ผู้บริหาร และทีมงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันภัยมานาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า ที่เป็นบริษัทชั้นนำในประเทศ ขณะเดียวกัน มีความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการตลาด และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

รวมถึงราคาที่แข่งขันได้ มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจุดแข็งดังกล่าวจะสามารถผลักดันให้ TQR มีการเติบโตของรายได้แซงหน้าอุตสาหกรรมไม่ยาก จากส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากระดับ 7% ในปี 2559 เป็น 10-12% ในปี 2563

จากการสำรวจความคิดเห็นของโบรกเกอร์ ประเมินว่า หุ้น TQR มีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากอยู่ในอุตสาหกรรมประกัน ที่มีการเติบโตได้ดีในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ซึ่งบริษัทฯ มีโอกาสเติบโตได้มาก เพราะผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่มากขึ้นจากความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ สูงขึ้น จึงทำให้เป็นโอกาสที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

ขณะที่บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ปลอดภาระหนี้สิน มีความสามารถในการทำกำไรระดับสูงและเติบโตต่อเนื่อง รวมทั้งสิ่งที่สำคัญคือ นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ ดังนั้น TQR จึงเป็นหุ้นที่มีคุณสมบัติที่น่าลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ระบุว่า TQR ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) การให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่บริษัทประกันภัย เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญาและสัญญาประกันประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย ประเมินกรอบเป้าหมาย Base case ที่ 6.70 บาท/หุ้น โดยใช้ค่าเฉลี่ยราคาจากวิธี DCF และวิธีเทียบ P/ER โดยได้ค่าเฉลี่ย P/ER 17.9 เท่า

สำหรับประเด็นสำคัญการลงทุนประกอบด้วย TQR เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และโอกาสในการเติบโตสูง โดยประเมินอัตราการเติบโตของกำไรเฉลี่ยต่อปี 2563-2565 ที่ 12.6%/ปี (CAGR), มีศักยภาพในการแข่งขันสูง โดยมีจุดแข็งคือ ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์, พันธมิตรแข็งแกร่ง และสัญญาประกันภัยครอบคลุมหลายประเภท, และ ผลตอบแทนสูง สถานะทางการเงินแข็งแกร่ง รองรับการขยายธุรกิจ เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการที่ใช้ทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก ดังนั้น ที่ผ่านมา บริษัทฯจึงมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต่ำ

สอดรับกับบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต  มองว่า  TOR เป็นนายหน้าประกันภัยต่อ ที่มีแนวคิด โดยเริ่มธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทาง และผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) ตั้งแต่ปี 2559 บริการนี้เป็นการร่วมมือกับ Cedants ในการพัฒนาและออกกรมธรรม์ใหม่ที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาด ช่วยให้ TQR ได้รับธุรกิจประกันภัยต่อ และได้ค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าแบบเดิม ด้วยเกิดเหตุระบาดของโควิด-19 ประชาชนจึงตระหนักถึงความสำคัญของการมีประกันมากขึ้น

เมื่อรวมกับการนำระบบดิจิทัลมาใช้อย่างรวดเร็ว จึงมองว่า ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยไซเบอร์ และประกันภัยวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นเทรนด์ที่กำลังมาซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของ TQR ในการเร่งผลักดันการเติบโตของ Alternative Business และได้ค่านายหน้าสูงขึ้น

ฝ่ายวิจัยคาดว่า กำไรจะเติบโต 17-20% ในปี 2564-2566F ปัจจัยผลักดันการเติบโตมาจากทั้งปริมาณและราคา เนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ Cedants มากขึ้น หลังการเสนอขายหุ้น IPO และ alternative business ที่กำลังเติบโตดังกล่าว จึงคาดว่าเบี้ยประกันภัยจะเติบโตเฉลี่ย 6-10% และคาดว่าอัตราค่านายหน้าเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 2.30% ในปี 2563 เป็น 2.35-2.57% ในปีดังกล่าว TQR ได้เพิ่มทีมงานที่มีความสามารถตั้งแต่ปี 2562 ดังนั้น จึงคาดว่าจะได้ประโยชน์จาก operating leverage และมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานและอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้น