OR เข้า SET50-SET100 เริ่ม 17 ก.พ. TTW-TKN หลุด

HoonSmart.com>>หุ้นปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ดีเดย์ 17 ก.พ. เข้าคำนวณดัชนี SET 50 และ SET 100 เตะทีทีดับบลิว- เถ้าแก่น้อยฯ หลุดไปอยู่ในกลุ่มสำรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนำหุ้นของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ซึ่งจดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายวันแรกเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันนำหุ้นของบริษัท ทีทีดับบลิว (TTW) และบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง(TKN) ออกจากองค์ประกอบของดัชนี SET50 และ SET100 ไปอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง (Reserve List) ของแต่ละดัชนีตามลำดับ

การทบทวนรายชื่อหุ้นที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นระหว่างรอบที่กำหนดหลักการว่าจะนำหุ้นจดทะเบียนใหม่เข้ามารวมคำนวณดัชนีหากหุ้นที่จดทะเบียนใหม่นั้นมีขนาดใหญ่ กล่าวคือ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 1% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมหรือมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ในช่วง 20 ลำดับแรกของหุ้นในดัชนี SET50 และ SET100 โดยจะนำหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยสุดออกจากการคำนวณดัชนีไปไว้ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง

อ่านข่าว

OR ฮอตจริง แจกกำไร 62% จัดงบ 1 หมื่นลบ. ร่วมทุน-ซื้อกิจการ