GGC กำไร 560 ลบ.ปี 63 โต 496% รายได้พุ่ง-กำไรสต็อก ปันผล 35 สต.

HoonSmart.com>> “โกลบอลกรีนเคมิคอล” โชว์กำไรปี 63 กว่า 560 ล้านบาท เติบโต 496% กวาดรายได้ 18,203 ล้านบาท เพิ่ม 39% รับรู้กำไรสต็อกหนุนโตแรง บอร์ดเคาะปันผล 0.35 บาท/หุ้น ขึ้น XD 25 ก.พ.64

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กำไรสุทธิ 560.14 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.55 บาท เพิ่มขึ้น 496% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 94.02 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.09 บาท

ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 18,203 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% จากปีก่อนและมี Adjusted EBITDA จำนวน 1,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73% จากปีก่อน รับรู้ผลกระทบจาก Stock Gain & NRV จำนวน 136 ล้านบาท ส่งผลให้ปี 2563 กำไรเติบโตแรง

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ 14,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 5,016 ล้านบาท หรือ 54% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากของราคาขายเมทิลเอสเทอร์ตามการปรับขึ้นของราคาน้ำมันปาล์มดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.2563 และเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2563 อยู่ที่ระดับ 40 บาท/กก.

ในขณะที่ปริมาณการขายเมทิลเอสเทอร์ในปี 2563 อยู่ที่จำนวน 400,715 ตัน ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 4% ที่อยู่ที่จำนวน 415,882 ตัน ซึ่งจำนวนดังกล่าวรวมปริมาณการขายจากโรงผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 จำนวน 17,293 ตัน ที่ยังไม่สามารถบันทึกในงบกำไรขาดทุนได้ เนื่องจากมีการขายผลิตภัณฑ์ในขณะที่โรงงานยังอยู่ในช่วงทดลองการผลิตของปี 2562 ซึ่งหากไม่พิจารณาปริมาณการขายดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการขายเมทิลเอสเทอร์ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 1% ถึงแม้ว่าในปี 2563 จะมีการปรับเพิ่มอัตราส่วนผสมขั้นต่ำไบโอดีเซลจาก B7 เป็น B10 มาเป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศไทยตามประกาศของภาครัฐแล้วก็ตาม

แต่จากผลกระทบอย่างหนักของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันดีเซลไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ แต่กลับปรับลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2563 อย่างไรก็ตาม จากการปรับเพิ่มขึ้นของราคากลีเซอรีนบริสุทธิ์ และปริมาณการขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ส่งให้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้เพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2563 อัตราหุ้นละ 0.35 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 25 ก.พ.2564 และกำหนดจ่าย วันที่ 21 เม.ย.2564

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับหมายเรียและสำเนาคำฟ้อง 2 คดี จากบริษัท ไทย ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด ) ซึ่งเดิมเคยเป็นคู่ค้า เป็นโจทย์ยื่นฟ้องในข้อหาผิดสัญา ตัวการ ตัวแทน เกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดปาล์มดิบ เรียกค่าเสียหาย 92.29 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% รวมเป็นเงิน 109.42 ล้านบาท และ ยื่นฟ้องในข้อหาผิดสัญญาเกี่ยวกับการซื้อขายเมล็ดในปาล์มดิบ เรียกเงินคืนและเรียกค่าเสียหาย 305.26 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% รวมเป็นเงิน 364.71 ล้านบาท

ทั้งสองคดีสืบเนื่องจากปัญหาวัตถุดิบคงคลังสูญหาย และบริษัทได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนสำหรับคู่ค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และเชื่อมั่นว่าบริษัทมิได้กระทำผิดตามสัญญาตามที่ถูกฟ้อง และบริษัทจะดำเนินการยื่นคำให้การแก้คดีต่อศาลแตะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไป

ด้านหุ้น GGC ปิดตลาดภาคเช้าอยู่ที่ 10.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ +1.94% มุลค่าการซื้อขาย 63.78 ล้านบาท