ตลท.รับ AS-W2 เริ่มซื้อขาย 9 ก.พ.นี้

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ AS-W2 เข้าเทรด 9 ก.พ.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS) ชื่อย่อ AS-W2 จำนวน 82,636,430 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายวันที่ 9 ก.พ. 2564

AS-W2 มีอายุ 3 ปี กำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น วันใช้สิทธิครั้งแรก 25 มิ.ย.2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 24 ม.ค. 2567