TQR โรดโชว์ออนไลน์ โชว์ศักยภาพ

TQR โรดโชว์ออนไลน์ โชว์ศักยภาพ “นายหน้าประกันภัยต่ออย่างครบวงจร”

ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,คุณยุพเรศ พิริยะพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์  (TQR) พร้อมด้วย จิรยง อนุมานราชธน (ที่ 1 จากขวา)   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ พันทิตา แซ่เอ็ง (ที่ 1 จากซ้าย)  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต  ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

จัดโรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์  นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน เพื่อแนะนำภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์การเติบโต และแผนขยายการลงทุนในอนาคตให้แก่นักลงทุนที่สนใจ พร้อมความคืบหน้าในการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  โดยได้รับความสนใจจากเข้าผู้เข้าร่วมรับฟังข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างคับคั่ง งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวานๆ นี้