MBKET เปิดห้องรับรองลูกค้าเอกสิทธิ์ “Investment Management Center”

มนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, อารภัฏ สังขรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน กรรมการผู้จัดการ Investment Management และคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ทำพิธีเปิดห้องรับรองลูกค้าเอกสิทธิ์ “Investment Management Center” พร้อมเปิดบริการใหม่ที่ชื่อว่า “Investment Management” ที่เน้นบริการวางแผนการลงทุน ออกแบบพอร์ตเฉพาะบุคคล โดยได้ทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดห้องรับรอง “Investment Management Center” อย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 21 อาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้