ด่วน !!! ผู้ถือหุ้น PTT ตรวจสอบสิทธิ์หุ้น OR ได้แล้ว

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้นบริษัท ปตท. ( PTT ) ที่ได้สิทธิจองซื้อหุ้น OR สามารถตรวจสอบการจองซื้อหุ้นได้แล้ว ที่เว็บไซต์กสิกรไทย

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น PTT ที่จองซื้อตามสิทธิ์ จะได้รับการจัดสรรตามสิทธิ์ ส่วนผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรเช่นกัน แต่จะได้ไม่ครบตามจำนวนที่จองเกิน

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์ สามารถเข้าไปที่ https:// kmyinvest.kasikornbank.com/Home/Allotment