IFEC เนื้อหอมพันธมิตรรุมจีบ – 15 ก.พ.ศาลพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ

HoonSmart.com>>IFEC เนื้อหอม พันธมิตรรุมจีบ เปิดแผนโชว์ศักยภาพ-เปิดตัว TPIPP เซ็นเอ็มโอยู ศึกษาการใช้ฟื้นที่บ่อขยะ “คลีน ซิตี้” ชลบุรี “ ทวิช เตชะนาวากุล” ลั่นพร้อมฟื้นฟูกิจการ ประกาศดัง ชำระหนี้เจ้าหนี้งวดแรก 1 ก.ค. 2565 แผนรายได้ 10 ปี มีรายได้เข้าไอเฟค 3.4 พันล้านบาท  เร่งจัดทำงบการเงินปี 2560-2562 ส่งตลาดหลักทรัพย์ ตามกำหนด ภายใน 31 มี.ค.นี้ 

 

วันที่ 2 ก.พ. 2564 นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC)  พร้อมด้วยกรรมการรวมทั้งหมด 9 คน แถลงเปิดแผนการพลิกฟื้นและการฟื้นฟูกิจการ

นายทวิช เตชะนาวากุล กล่าวว่า ตั้งใจพลิกฟื้น กิจการ IFEC ให้กลับมาทำธุรกิจ และการฟื้นฟูกิจการ ซึ่ง IFEC จะเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยวันที่ 15 ก.พ. นี้ ศาลล้มละลายกลาง จะพิจารณา รับหรือไม่รับการฟื้นฟูกิจการ ขณะนี้เจ้าหนี้ 390 ราย มูลหนี้ 2,175 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของมูลหนี้ทั้งหมด ให้การสนับสนุนการพื้นฟูกิจการ มีเพียงเจ้าหนี้ 1 ราย มูลหนี้กว่า 3 ล้านบาท ที่คัดค้าน

กรณีการฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้จะได้รับการชำระหนี้ตามแผน 6,598 ล้านบาท หรือ  76.54%  และกรณีล้มละลาย จะได้รับการชำระหนี้จากการชำระบัญชี 1,529 ล้านบาท หรือ 17.74 % เท่านั้น

นายทวิช เตชะนาวากุล กล่าวอีกว่า  หากบริษัทได้ฟื้นฟูกิจการแล้ว  จะชำระหนี้ให้เจ้าหนี้งวดแรก ในวันที่ 1 ก.ค. 2565 แน่นอน อีกทั้งมั้นใจว่า วันที่ 18 กพ. 64 จะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ โรงแรมดาราเทวี  โดยเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจาก มีการร้องศาลคัดค้าน  ราคาประเมินต่ำเกินไป ผู้ประเมินอิสระให้ 3,728 ล้านบาท ขณะที่คณะกรรมการประเมินให้ 2,116 ล้านบาท อีกทั้งธุรกิจโรงแรมประสบภาวะซบเซาจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ศาลนัดไต่สวน 15 มี.ค.นี้

นายทวิช กล่าวอีกว่า บริษัทเร่งดำเนินการ ให้พ้นเหตุจากการถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชี เร่งจัดทำงบการเงินปี 2560-2562 เพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์ ตามกำหนดภายในเดือนมีนาคม 2564 และหากดำเนินไปตามแผนการฟื้นฟู มั่นใจว่า หุ้น IFEC จะกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในปี 2566

นายภูวดล สุนทรวิภาต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ IFEC กล่าวว่า แผนรายได้ 10 ปี ของ IFEC ตั้งแต่ 2564 – 2574  จะมีรายได้เป็นเงินรวมกันกว่า 3,400 ล้านบาท ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อย

” ไอเฟค เริ่มปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินที่มีอยู่ ให้เกิดรายได้สูงสุด  โดยทำ repowering เช่น การเพิ่มโรงไฟฟ้าในบ่อขยะ โดยเซ็นสัญญาความเข้าใจเบื้องต้น (MOU) กับบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) ศึกษาพัฒนาและจัดตั้งโรงไฟฟ้า ขยะ ที่บ่อขยะ คลีน ซิตี้ ชลบุรี  เซ็นสัญญาศึกษา สร้างโซลาร์ลอยน้ำ ในนิคมไฮเทค 5 เมกกะวัตต์.  ซึ่งปีนี้สร้างและขาย 1 เมกกะวัตต์ IFEC รวมทั้ง เตรียมเพิ่มทุนขั้นต่ำ 500 ล้านบาท หลังศาลรับฟื้นฟูกิจการ เพื่อซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 8.8 เมกกะวัตต์ มาต่อยอดธุรกิจ โดยทยอยการแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ตามรายได้ที่เข้ามา” นายภูวดล กล่าว

นางสาลินี วังตาล อดีตผู้บริหารแบงก์ชาติ ในวัย 67 ปี เข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ IFEC. เปิดเผยว่า  2 สาเหตุที่มาร่วมงาน รือ 1. เห็นว่า ทวิช เตชะนาวากุล มีความตั้งใจฟู้นหู ไอเฟค และมีศักยภาพที่ทำได้ รวมมั้งธุรกิจพลังงาน ที่ยังไปได้ และ 2 ถ้าฟื้นฟู ไอเฟค สำเร็จ เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผถห. จำนวนมากได้