บลจ.กสิกรไทย ชูเทอมฟันด์ลงทุนจีน-กาต้าร์ 1 ปี จ่าย 1.45%

บลจ.กสิกรไทย ชูเทอมฟันด์ลงทุนจีน-กาต้าร์ 1 ปี จ่าย 1.45%

บลจ.กสิกรไทย มองผลตอบแทนตราสารหนี้ในเอเชียน่าสนใจกว่าประเทศพัฒนาแล้ว เสิร์ฟกองทุนตราสารหนี้เน้นลงทุนจีน-กาต้าร์ อายุโครงการ 1 ปี ผลตอบแทน 1.45% ต่อปี เปิดขาย 18-23 เม.ย.นี้

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 18 – 23 เม.ย.2561 บลจ. กสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EF (KFF1YEF) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.45% ต่อปี โดยเบื้องต้นคาดว่าจะลงทุนในบัตรเงินฝากประเทศจีนและประเทศกาต้าร์

“ด้านมุมมองการลงทุนในตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ของประเทศในเอเชียยังมีความน่าสนใจมากกว่าตราสารหนี้ประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯมีต่ำกว่า รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่มีเสถียรภาพดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันกองทุนตราสารหนี้ประเภทกำหนดอายุโครงการของบลจ.กสิกรไทยที่เปิดเสนอขายเป็นประจำทุกสัปดาห์ มีการลงทุนในตราสารหนี้ประเทศจีนและกาตาร์ซึ่งให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าสนใจ โดยเฉพาะตราสารหนี้จีนที่ปัจจุบันบลจ.กสิกรไทยสามารถเข้าไปลงทุนได้โดยตรง ทั้งนี้มองว่าตราสารหนี้จีนจะสามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนได้ เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ รวมทั้งเศรษฐกิจจีนมีความแข็งแกร่ง ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการของภาครัฐ และมาตรการทางการเงินที่ออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง”นายนาวิน กล่าว

ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าจะลงทุนในบัตรเงินฝากประเทศจีน ได้แก่ บัตรเงินฝาก Shanghai Pudong Development Bank, บัตรเงินฝาก China Everbright Bank, บัตรเงินฝาก China Merchants Bank และบัตรเงินฝาก Bank of Communications นอกจากนี้ยังคาดว่าจะลงทุนในเงินฝากประเทศกาตาร์ ได้แก่ เงินฝาก Commercial Bank of Qatar และ เงินฝาก Al Khaliji Commercial Bank โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 500 บาท

อย่างไรก็ตามบลจ.กสิกรไทย ยังได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนต่อเนื่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้แบบที่มีกำหนดอายุโครงการ (Fixed Term Fund) ของบลจ.กสิกรไทย ซึ่งเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนเลือกได้กองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย