ALT ชี้ปี 64 เทรนด์ธุรกิจ BIG DATA รุ่ง

HoonSmart.com>>ALT ชี้ New Normal ดันยอดใช้อินเตอร์เน็ตในกลุ่มบริษัท ขยายตัว 33% เผยปี 64 เทรนด์ธุรกิจบิ๊กดาต้ามาแรง ส่งผลดีบริษัทลูก “สปอทเวิร์คซ์”  เน้นเจาะกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม รีเทลและท่องเที่ยว จับมือหน่วยงานภาครัฐนำร่องให้บริการ จ.ภูเก็ตปลายปีนี้

ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม (ALT)  เปิดเผยว่า  วิถีการดำเนินชีวิตใหม่  (New Normal) ยังส่งผลดีต่อภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมต่อเนื่องถึงปี 2564  เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่ลดการเดินทาง และหันมาใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารจากที่บ้านเป็นหลักมีการใช้ Data traffic มากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ

ขณะเดียวกัน การนำเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 5G มาใช้  เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ Operators มีความจำเป็นต้องขยายโครงสร้างพื้นฐานทั้งเสาสถานีมือถือและโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพิ่มขึ้น จึงมีผลต่อการเติบโตโดยตรงกับธุรกิจของกลุ่ม ALT

ปีที่ผ่านมา การให้บริการเชื่อมต่อโครงข่าย ด้านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัทในกลุ่ม ALT เติบโตจากประมาณ 900 Gb – 1,200 Gb หรือเพิ่มขึ้น 33% ในช่วงสิ้นปี 2563
ส่งผลดีต่อ สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) บริษัทลูกที่ ALT ถือหุ้นในสัดส่วน 45% ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการ Free Wifi ในพื้นที่ต่าง ๆ และจัดเก็บข้อมูลเป็น Big Data ช่วยเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนค่าโฆษณา เนื่องจากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ สปอทเวิร์คซ์ ให้บริการ Free Wifi ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ในตึกสยามสแควร์ 1, สถานีต่าง ๆ บนรถไฟฟ้าบีทีเอส, รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว แล้วเก็บข้อมูลพฤติกรรม รวบรวมเป็น Big Data โดยกลุ่มลูกค้าหลักที่ใช้บริการข้อมูล จะอยู่ในกลุ่มอาหารเครื่องดื่ม ค้าปลีก ท่องเที่ยว เพื่อให้เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง เช่น ร้านอาหารจานด่วนแถวย่านสีลม ใช้บริการด้านวิเคราะห์ข้อมูลจาก Free Wifi พบว่า ผู้ใช้งานบางส่วนเป็นลูกค้าต่างชาติ จึงปรับเมนูอาหารเพื่อตอบโจทย์กับ Lifestyle และรสชาติของลูกค้า ผลปรากฏว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 30% และมีลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง” นางปรีญาภรณ์ กล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ ALT  กล่าวอีกว่า ปีนี้ “สปอทเวิร์คซ์” จะเน้นให้บริการด้านข้อมูลกับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลทางธุรกิจที่ยั่งยืน โดยได้ทำสัญญาร่วมบริการกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเตรียมการให้บริการ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างปลอดภัย และมีข้อมูลของนักท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตอบสนองการให้บริการได้อย่างเข้าถึง รวมทั้งยังเป็นการสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นกับผู้ประกอบการไทย

ส่วนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งรีเทล เน้นการขยายบริการด้านการตลาดแบบเจาะกลุ่มโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึก ควบคู่กับพันธมิตรที่เป็นแพลตฟอร์มด้านอาหาร ที่ผ่านมา big data analytics เติบโตจากการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรกับข้อมูลภายนอก เช่น การวิจัยทางการตลาด และการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีบางอย่าง เพื่อการเก็บข้อมูลทางการตลาด ประสานภาพรวมให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนทางธุรกิจ และการทาการตลาด ซึ่งจำนวนที่มากขึ้นของข้อมูลและความต้องการในการทาการวิเคราะห์ข้อมูลในตลาดนี้จะช่วยให้ บริษัท สปอทเวิร์คซ์ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าได้