ศาลสหรัฐฯ ยกเลิกฟื้นฟู “ดีน แอนด์ เดลูก้า” ปรับโครงสร้างหนี้จบ กลุ่ม PACE-SCB ถือหุ้น

HoonSmart.com>> “เพซ ดีเวลลอปเมนท์ฯ” ปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ ศาลล้มละลายสหรัฐฯ ยกเลิกฟื้นฟูกิจการ “ดีน แอนด์ เดลูก้า อิงค์” บริษัทย่อยทางอ้อม หลังดำเนินการตามเงื่อนไข ปรับโครงสร้างใหม่พร้อมแปลงหนี้เป็นทุน “เพซ ฟู้ด รีเทล” ถือหุ้น 73.51% ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้น 26.49%

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) เปิดเผยว่า ศาลล้มละลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Bankruptcy Court Southern District of New York) มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของกลุ่มบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2563 นั้น เนื่องจาก D&D Inc. ได้ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขอันเป็นผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2564 ตามเวลาท้องถิ่นของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับวันที่ 29 ม.ค.2564 ตามเวลาของประเทศไทย

สำหรับกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูกิจการในศาล (Chapter 11) ของ D&D Inc. นั้น ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับอนุมัติจากศาล โดยเจ้าหนี้จำนวน 2 ราย คือ บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จำกัด (PFR) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้แปลงหนี้ที่ PFR และธนาคารให้กู้ยืมแก่ D&D Inc. เป็นทุน ในขณะที่เจ้าหนี้อื่น ๆ จะได้รับชำระหนี้ตามสัดส่วนตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการดำเนินการตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการและภายหลังจากการแปลงหนี้เป็นทุน D&D Inc. จะมีโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้นใหม่ โดยบริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จำกัด ถือหุ้น 73.51% และธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้น 26.49% ของทุนจดทะเบียนจำนวน 173,047,632 ดอลล่าร์สหรัฐ

ภายหลังจากที่ D&D Inc. ได้ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขอันเป็นผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการเป็นที่เรียบร้อยและออกจากกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูกิจการในศาล (Chapter 11) แล้ว D&D Inc. ยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ และยังคงรักษามูลค่าทางธุรกิจรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่เดิมก่อนเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ไว้ได้และจะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ