RAM ควักกำไรสะสมจ่ายปันผล 0.90 บาท XD 11 ก.พ.64

HoonSmart.com>> “บอร์ดรพ.รามคำแหง” ไฟเขียวควักกำไรสะสมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลผู้ถือหุ้น อัตราหุ้นละ 0.90 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ก.พ.นี้ จ่ายเงิน 25 ก.พ.64

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 29 ม.ค.2564 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 โดยจ่ายนำกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 15 ก.พ. 2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 11 ก.พ. 2564 และจ่ายเงินในวันที่ 25 ก.พ. 2564

ทั้งนี้ RAM จ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง โดยจ่ายระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2563 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2563

หุ้น RAM ปิดตลาดที่ราคา 140.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 17.17 ล้านบาท