ภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลรายสัปดาห์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละ Exchange ของไทยเทียบกับตลาดโลก เพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ติดตามเป็นประจำทุกสัปดาห์ ติดตามได้ที่เพจ สำนักงาน กลต.