“จรูญเอก”ขาย ORI 503 ล้านหุ้น ดันโฮลดิ้งในกลุ่มถือ 25%

HoonSmart.com>> ออริจิ้นแจง “จรูญเอก” ขายบิ๊กล็อต 503 ล้านหุ้น โยกภายในกลุ่มให้โฮลดิ้งครอบครัวถือเพิ่มเป็น 25% หวังเพิ่มความชัดเจนการถือหุ้นและเพิ่มความคล่องตัวการบริหารจัดการทรัพย์สิน บิ๊กบอส “พีระพงศ์” ยืนยัน ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายและอำนาจบริหารงาน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้  (ORI)  ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร  เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วย นางอารดา จรูญเอก, เด็กชายพีระ จรูญเอก และเด็กหญิงรดา จรูญเอก ได้ขายหุ้นบิ๊กล็อต จำนวน 503 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 20.52% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให้กับบริษัท ทุนพีรดา  ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ครอบครัวจรูญเอกถือหุ้น 100%  ส่งผลให้บริษัท ทุนพีรดา ถือหุ้น ORI จำนวน 618 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25.23% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้  กล่าวว่า การทำรายการซื้อขายหุ้นบิ๊กล็อตดังกล่าว เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม “จรูญเอก” เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นของครอบครัวมีความชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกคล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพย์สินของครอบครัว ซึ่งภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัท ทุนพีรดา จะถือหุ้นใน ORI เพิ่มจาก 4.71% เป็น 25.23% โดยที่ตนเอง “พีระพงศ์ จรูญเอก” ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 28.28%

“การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการปรับภายในของครอบครัวจรูญเอก ยืนยันว่า จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อโครงสร้างการจัดการ รวมถึงการกำหนดนโยบาย และอำนาจในการบริหารงานของบริษัท โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารแต่อย่างใด” นายพีระพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น นายพีระพงศ์ ยังคงถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 28.28%, บริษัท ทุนพีรดา ถือ 25.23%, นางอารดา จรูญเอกถือ 6.83%  โดยกลุ่มครอบครัวจรูญเอกถือหุ้นทั้งสิ้น  60.33%