CIMBT ตั้ง “พอล วอง ชี คิน” นั่งกก.ผจก.ใหญ่-ซีอีโอ

HoonSmart.com>> บอร์ดแบงก์ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง “พอล วอง ชี คิน” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดใหญและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผล 1 ก.พ.64

พอล วอง ชี คิน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร วันที่ 22 ม.ค.2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายพอล วอง ชี คิน สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อจาก นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามหนังสือของธปท. ลงวันที่ 23 ธ.ค.2563

ทั้งนี้ ให้การดำรงตำแหน่งของ นายพอล วอง ชี คิน ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2564
เป็นต้นไป