ตลท.ไฟเขียว W-W5 เข้าเทรด 25 ม.ค.64

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ วาว แฟคเตอร์ “W-W5” ลงกระดาน 25 ม.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ แจ้งรับหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท วาว แฟคเตอร์ (W) จำนวน 4,883,479,841 หน่วย ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 25 ม.ค. 2564

วอร์แรนต์จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีอายุ 3 ปี 9 เดือน 24 วัน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 8 ม.ค.2564 กำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาการใช้สิทธิ 0.14 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 28 ต.ค. 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 31 ต.ค. 2567

ด้านหุ้น W ณ เวลา 10.53 น. อยู่ที่ 0.29 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 877,490 บาท

ปัจจุบัน W และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 3 ( W-W3 ) เข้าเกณฑ์ Cash Balance ต้องซื้อขายด้วยเงินสดเต็มจำนวน ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. – 9 ก.พ.2564

อ่านข่าว

W ราคาวิ่งฉิว! รับ W-W5 จ่อเทรดสัปดาห์หน้า ตลาดชิ่งสั่งเข้าแคชบาลานซ์