บลจ.บัวหลวงตัดขายหุ้น HUMAN 0.1867% เหลือ 4.8964%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวงตัดขายหุ้น “ฮิวแมนิก้า” กว่า 1.27 ล้านหุ้น ยังถือในพอร์ต 33.29 ล้านหุ้น กว่า 4.8964%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า (HUMAN) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 จำนวน 1.27 ล้านหุ้น หรือ 0.1867% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 33.29 ล้านหุ้น หรือ 4.8964% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น HUMAN ปิดตลาด 21 ม.ค.2564 ที่ราคา 10.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 2.04% มูลค่าการซื้อขาย 366.92 ล้านบาท

ขณะที่ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นในวันที่ทำรายการ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา เปิด 9.45 บาทซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของวัน ก่อนขึ้นไปแตะสูงสุด 10.60 บาท และปิด 9.85 บาท เพิ่มขึ้น 0.45 บาท หรือ +4.79% มูลค่าการซื้อขาย 85.99 ล้านบาท