ส่งเสริมความมั่นคงวัยเกษียณ

รพี สุจริตกุล (แถวนั่งที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประภา ปูรณโชติ (แถวนั่งที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ (นั่งกลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะประธานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานโตโยต้า นำทีมผู้บริหารจากทั้งสามสถาบันร่วมประชุมหารือ เพื่อสร้างแนวทางส่งเสริมความมั่นคงวัยเกษียณให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวมีเงินที่เพียงพอเพื่อการเกษียณ และเข้าร่วมโครงการบริษัท เกษียณสุข Happy PVD company