“แบงก์กรุงเทพ” กำไรเพิ่ม 14.3% รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยพุ่ง 19.1%

BBL เผยกำไรไตรมาสสองโต 14.3% สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่-สินเชื่อกิจการต่างประเทศเพิ่ม 3.1% ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยพุ่ง 19.1% มูลค่าหุ้นตามบัญชีเท่ากับ 209.47 บาทต่อหุ้น

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) แจ้งผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2561 มีกำไรสุทธิ 9,194.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,147 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 8,047 ล้านบาท ส่งผลให้งวด 6 เดือนแรกปีนี้ BBL มีกำไรสุทธิ 18,198.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,847.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 16,351.70 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 2 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 17,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 2.33% สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 13,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.1% สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กำไรสุทธิจากเงินลงทุน และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ซึ่งส่วนใหญ่จากค่าธรรมเนียมจากบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวม

ส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานมีจำนวน 13,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 42.8%

BBL ระบุว่า ณ สิ้นเดือนมิ.ย.2561 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 2,065,487 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.1% จากสิ้นปี 2560 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ

ขณะที่อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ 3.5% เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารมีจำนวน 147,164 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่เพียงพอรองรับความไม่แน่นอนและกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น ตามหลักการตั้งสำรองด้วยความระมัดระวัง

ด้านเงินกองทุนหากนับกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2561 รวมเข้าเป็นเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 18% อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ อยู่ที่ 16.5% และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 16.5% ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยส่วนของเจ้าของส่วนที่เป็นของธนาคารอยู่ที่ 399,850 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 209.47 บาทต่อหุ้น

****************
ติดตามข่าว หุ้นเด่น ประเด็นร้อน #HoonSmart #หุ้นสมาร์ท ได้ที่
Facebook : www.facebook.com/HoonSmart
Line : https://line.me/R/ti/p/%40hoonsmart.com